IKT-handlingsplan

Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av it i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med skolutveckling i en digitaliserad värld med fokus på kunskapsutveckling med hjälp av IKT verktyg.

"Vår vision med IKT är att den ska integreras i alla ämnen och att IKT blir ett naturligt inslag i undervisningen för elever och pedagoger i vardagen."

Vartoftaenhetens IKT-Handlingsplan ska:

• Vara ett stöd i den digitala utvecklingen i arbete och lärande.

• Hjälpa oss skapa behovsanpassade förutsättningar till en modern och kreativ lärmiljö.

• Stimulera och guida oss på väg mot ökad måluppfyllelse.Här kan du läsa planen i sin helhetPDF