Tyska

Här hittar du läxor och information om vad eleverna arbetar
med under terminen, även länkar till att träna glosor och andra övningar.

Tyska år 6-9

Tyska 6
Tyska 7
Tyska 8
Tyska 9