Klass 5 A & B, Vindängen

Aktuellt

Flickorna får vaccin den 19/10.

Bad

5A fredag v. 45 och 49. Samling vid Odenbadet kl. 7.55.

5B fredag v. 46 och 50. Samling vid Odenbadet kl. 7.55.

Frånvaro

Sjukanmälan görs på tfn. 0515-86951.

Läxor

Matematik till fredag. v. 43, 45 arbetsblad 3: 1, 2, 3, 4, 8, 10

Engelska text och glosor varje vecka

5A till fredagar

5B till torsdagar

Ämnen

En

Vi arbetar med texterna i What's up, samt tränar på att läsa, skriva, prata och lyssna på många olika sätt.

Matematik

Decimaltal v. 41-45. Prov fredag v. 45

Geometri v. 38-40

Stora tal v. 34-37

NO/Teknik

Tema bygga hus 39 -->

Dammen --> 38

SO

Norden

Sv

Återberättande texter

5b arbetar med tema: Biografier, vi tränar tillsammans och skriver en modelltext om Zlatan för att träna på vilka ingredienser det är i en biografi och sedan skriver eleverna en egen text om en valfri känd person, som jag sedan bedömer. Vi arbetar med lässtrategierna från en läsande klass och arbetar tematiskt med SO-n genom att vi läser boken Fröken Europa.//Petra

Läsförståelse