Tema

Tema Jaget och förr i tiden

Under fem veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet jaget där vi utgår från eleverna själva.Vi kommer att dra paralleller av livet i familjen och skolan nu kontra förr, hur man bor nu jämfört med för 100 år sedan,vilka yrken fanns då och vad arbetar man med nu?

Bedömning:

Matematik:
din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Fysik:
din förmåga att yttrycka betydelsen av mat,sömn och motion

Samhällskunskap:
din förmåga att relatera till likheter och skillnder förr och nu inom miljö och bebyggelse

Bild:
din förmåga att framställa bilder som stämmer överens med verkligheten

Svenska:
din förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
din förmåga att skapa text och bild som samspelar

Musik:
din förmåga att delta i gemensam sång

Undervisning

För att du ska få möjligheter att lära dig allt det här ska vi på lektionerna arbeta med jaget och förr i tiden på olika sätt:

Du kommer att få rita självporträtt för att få med alla kroppsdelar proportionellt.
Du kommer att få se på film.
Du kommer att få gå ut och gå för att uppsakatta avstånd.
Din lärare kommer att berätta om vikten av mat,sömn och motion.
Du kommer att få träna dig på att stå för vad just du tycker om.
Din lärare kommer att berätta om skillnader och likheter förr och nu inom skola och familj.
Du kommer att få lyssna på sagor om livet förr och nu i barnlitteraturen.
Du kommer att få skriva korta texter enskilt och i grupp.
Du kommer att få sjunga sånger från förr och nu.