Regler 1 B Vindängen

Trivselregler klass 1B 2017/2018

 

  • Alla får vara med.
  • Vi arbetar i klassrummet.
  • Vi har arbetsro.
  • Vi är trevliga mot alla.
  • Vi städar efter oss.
  • Vi går inomhus.

Vindängens skolas regler

Allmänt uppträdande

Jag uppträder på ett trevligt sätt mot alla.
Jag använder ett vårdat språk.
Jag ät aktsam om inne- och utemiljön samt skolans material.
Alla får vara med.
Jag går inne.

Raster

Jag går ut på rasten.
Jag är på skolans område under rasten.
Jag äter gärna frukt men inte godis på skolan.
Jag får kasta snöboll på fotbollsplanen.
Jag tar ansvar för mina egna saker.
Jag hämtar en vuxen om vi inte kan lösa det som är svårt.

Matsalen

Jag tänker på trivseln och pratar i samtalston.
Jag (eller matvärden) torkar min plats.

Cykling

Jag cyklar inte på skolgården.
Jag använder hjälm under skoltid.

Skadegörelse

Om jag är vårdslös och förstör något måste jag ersätta det.