Hembrev 2017/2018 klass 1B

Vi väljer löv till vår bild med frottage.

Bilden får höstens färger.

Vecka 42-43

Hej därhemma!


Nu är höstrusket här på allvar – så bra att barnen har ordentliga regnkläder med sig! Snart är det dags för mössa och vantar också.


Siffergubbarna kommer och hälsar på. I veckan träffade vi Gubben Fem. Gubben har alltid rätt antal knappar i sin rock och då delar vi upp detta tal på olika sätt (ex. 5 kan delas upp 2+3, 1+3, 4+1….). Det är viktigt att barnen ser detta samband och lär sig de olika kombinationerna snabbt. Snart
kommer det en läxa med talkamrater att öva på hemma.


I matteboken har vi kommit till talet fem och arbetar med + och =. Likhetstecknet betyder att det ska vara lika mycket på båda sidor om =.


Ordbilder tränar vi för att barnen snabbt ska kunna läsa dessa korta ord.  Vi kommer att fylla på förrådet av ordbilder. Läxa med ordbilder kommer de också att få hem. Då kan ni träna vidare på dem hemma.

Tema ”Hösten” , vi har fortsatt med maskar och svampar. Barnen har som mål att känna igen några svampar. Vi har gjort bilder med höstlöv, be gärna ert barn berätta hur vi gjorde. I dag gjorde vi löv i lera och bilder med svampar.


Barnen ska snart börja förbereda sina utvecklingssamtal, som vi planerar att köra igång v.46. Vi kommer att sätta upp tider utanför klassrummen där ni kan boka in en tid som passar. Vi kommer att titta på individuella mål tillsammans med barnen. Därefter ska barnen träna inför samtalet. De tränar ihop med kompisar. I den webbaserade dokumentationen ”Unikum” skriver vi förslagen på individuella mål för ditt/ert barn som vi pratat om i skolan. Vi påbörjar detta arbete nästa vecka och ni kan logga in efter höstlovet och ta del av dokumentationen. Inloggningsuppgifter skickar vi med hem innan höstlovet. Ni som har äldre syskon i skolan kan redan logga in.


Under v 43, 45-47 kommer vi i 1B att ha en lärarstudent i klassen, Amanda Gustavsson. Hon gör en del av sin praktik hos oss och hon kommer att göra egna arbeten tillsammans med barnen.


På måndag går vi till Agnestadsjön. Vi kommer att vara ute hela förmiddagen så då är det extra viktigt med varma och regnsäkra kläder. Barnen får ta med lite nyttig fika. Är det kallt kan det vara gott med något varmt att dricka.


Torsd. 26/10 så åker vi till Dalénium. Då handlar det om former och symmetri. Även då får den som vill ta med lite fika.

                               Trevlig helg!

                                 Marie, Marianne, Maria

Veckoplanering
v. 42-43

V 42
måndag Vi går till Agnestadsjön.


tisdag idrott grupp A+B, läsläxa

onsdag idrott grupp A,


torsdag


fredag Idrott grupp B


V 43
måndag


tisdag idrott grupp A+B, läsläxa

onsdag idrott grupp A,

torsdag Vi åker till Dalénium.


fredag matteläxa talkamrater, idrott grupp B


V 44 Höstlov. Trevligt lov till alla!

 


Protokoll från föräldramötet 5/9 2017

Vindängens skolaklass 1B läsåret 17/18

Minnesanteckningar föräldramöte 2017-09-05

Kort presentation av skolanspersonal.

Klasslärare Marie Bergman – marie.bergman@edu.falkoping.se

Rektor Ann-Christin ”Anki”Larsson – ann-christin.a.larsson@falkoping.se

Helene är barnens idrottslärare. Samarbetslekar har dominerat på idrotten de första
veckorna. Olika idrotter kommer att prövas på, bland annat olika typer av bollsporter.
För övrigt är musik något som används ofta på idrottslektionerna för att stimulera
barnen att röra sig. Under hösten kommer barnen bland annat att besöka
ishallen. Vi föräldrar får gärna följa med till ishallen om vi vill och kan. Det
kommer finnas möjlighet att låna skidskor vid dessa tillfällen. På
idrottslektionerna blandas klass 1A och 1B, halva klassen varannan gång.

Obs! Till idrotten skall barnen ha med sig ombyte och handduk, ej skor. Kom ihåg att lämna med ett meddelande till Helene om ert barn av någon anledning inte kan vara med på idrottslektionen.

Linda berättade om fritids olika aktiviteter. Gula och Röda fritids samarbetar ”över
gränserna”, grupperna har aktiviteter tillsammans, men även var och för sig.
Lekhallen nyttjas en gång per vecka. På fredagar fixas fredagsmys!

Carola Tärning arbetar som elevhälsokonsulent. Hon börjar dagen med att möta elever (som inte går på morgonfritids) på skolgården innan skolan börjar. Carola arbetar förebyggande
mot mobbning bland annat genom projektet ”Trivselledare” tillsammans med
utsedda elever i årskurs 4 och 5. Trivselledarna är elever som utsetts av deras
respektive klass att vara positiva förebilder, öka tryggheten och trivseln
genom att organisera aktiviteter under rasterna.

Carola nås på tel 070-26 45 312.

Eva Strömberg arbetar som specialpedagog. Eva utgör tillsammans med elevhälsokonsulent,
skolsköterska och skolpsykolog skolans elevhälsoteam.

Eva nås lättast via mail eva.stromberg@falkoping.se eller på tel. 0515-88 55 62.

Annika Roslund, skolsköterska, finns på skolan onsdagar och torsdagar.

Tveka inte att kontakta personalen vid frågor eller funderingar!

Tänk på att…

ditt barn kommer utvilad och mätt till skolan.
ditt barn har kläder efter väder. Barnen går alltid ut på rasterna oavsett väder!
lämna ett extra ombyte kläder, om olyckan är framme.
hjälpa ditt barn att se till att de har sina saker på rätt plats i tamburen.
ta med saker hem som inte skall vara i skolan.
sjukanmäla senast kl 7.45 via tel 0515-86951 eller Skola24 på webben om ditt barn är sjuk. Om ditt barn går på morgonfritids, kom ihåg att sjukanmäla även dit.

Barnen har fått lära sig några regler, repetera gärna hemma:

Ordning och reda
Alla får vara med
Alla tar ansvar för sig och sitt arbete
Vi stör inte varandra
Vi är i skolan för att lära oss

Svenska

Barnen skall få lära sig att läsa bland annat med hjälp av boken ”Den magiska kulan”, som finns i tre svårighetsgrader. Barnen har lärt sig att använda ”läsfingret” när de läser, det vill säga barnet följer texten de läser med pekfingret under texten. När vi föräldrar läser med barnet hemma, är det bra om vi gör på samma sätt.

Att skriva sig till läsning (ASL) bygger på att barnet med hjälp av läsplatta med ljudande tangentbord lär sig skriva genom att höra hur bokstäver och skrivna ord låter och kan korrigera därefter.

Matematik

I matte använder barnen boken ”Favorit-matematik”. Barnen har pratat om tallinjen. Genom att rita och färglägga bilder har barnen övat på matte. Problemlösning och spel är andra hjälpmedel inom matematik.

Individuella mål

Vid mötet delades häftet ”Kunskapskrav efter år 3” ut. Varje elev kommer tillsammans med läraren få individuellt satta mål för läsåret. Dessa mål kommer vi föräldrar kunna ta del av via hemsidan UNIKUM. Lärarna återkommer med personliga inloggningsuppgifter och mer information om detta.

Läxor

Om några veckor kommer barnen få hem sina första läxor. Läxorna kommer bestå av en läsläxa per vecka och en så kallad ”mattekluring” varannan vecka.

Klassens hemsida nås via följande länk Vindängen klass 1B läsåret 17/18

På hemsidan läggs hembrev, information om aktiviteter, fotoalbum med mera upp. Genom att prenumerera får man information via mail och/eller sms när någon ny information lagts upp.

Klassföräldrar under läsåret 2017/2018 är

Anna-Karin Söderhielm (Moas mamma)

Ann-Christine Bergström (Lukas mamma)

Jenny Nyström (Fridas mamma)

En lista finns utanför klassrummet, där den som vill kan ange sina kontaktuppgifter, om barnen vill träffas och leka på fritiden. Någon klasslista kommer inte lämnas ut av skolan.

Nyttig fika = smörgås, frukt och icke kolsyrad dryck


Tack Madelene Hellner för anteckningarna!

 

Preliminär gruppindelning klass 1 B

 

Grupp A              Grupp B

Ayaanle                  Thilia

Mato                       Saga

Neo                        Thea

Ameer                    Moa

Lukas                     Alvin

Charlie                   Tova

Anton                     Frida

Elianor                  Edvin

Dlnaz                    Oliver

Milla                      Aron

Leija                     Loke

Ludwig                 Alme

Malcolm

 

Unikum

​Unikum är en webbaserad dokumentation av ditt barns kunskaper. Vid föräldramötet kommer ni få inloggningar till just ert barns dokument. Under fliken kunskaper, kommer jag att klicka i vad som är aktuellt för ert barn. Under fliken Samtalet finns barnets egna individuella mål.

App att ladda ner till Skola24

Nu har skola 24 en app där man kan sjukanmäla sitt barn. Det finns en app i appstore att ladda hem om man vill sjukanmäla på det sättet i stället.