Hemliga klubben

I Hemliga klubben träffas de blivande sexåringarna varje vecka för att göra något roligt tillsammans.