Ledighet vid nationella prov

Prov och bedömning är en del av undervisningen i skolan där eleverna är skyldiga att delta.
De nationella proven har obligatoriska tider för genomförande styrt av Skolverket.

Därför kommer ledighet för planerade aktiviteter inte att godkännas under de tider som de nationella proven ska genomföras.

För att ni ska kunna planera eventuella ledigheter finns datum nedan om när ert barn ska delta i de nationella proven.

Läsåret 2016/2017

Årskurs 3

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20)


Årskurs 6

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

 

Vecka     

Provdatum

Provtid

svenska, svenska som andraspråk 

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras hösten 2016

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 7 feb 2017

Uppdateras hösten 2016

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

 6

tor 9 feb 2017

Uppdateras hösten 2016

matematik

     A

 45-50

7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras hösten 2016

matematik

     B+C

14

mån 3 apr 2017

Uppdateras hösten 2016

matematik

     D+E

14

ons 5 apr 2017

Uppdateras hösten 2016

engelska

     A

 45-50

7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras hösten 2016

engelska

     B

18

ons 3 maj 2017

Uppdateras hösten 2016

engelska

     C

18

fre 5 maj 2017

Uppdateras hösten 2016

  * 5-10 min för instruktioner tillkommer

 

Årskurs 9

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

    Delprov 

 Vecka

Provdatum

     Provtid

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

onsdagen 15 mars 2017

45-60 minuter + 140 min*

svenska, svenska som andraspråk

C

11

fredagen 17 mars 2017

 200 min*

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

14

tisdagen 4 april 2017

75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*

biologi/ fysik/ kemi

B

fr.o.m. v. 10

icke tidsbunden

30 + 30 min*

engelska

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras i augusti

engelska

B

17

tisdagen 25 april 2017

Uppdateras i augusti

engelska

C

17

torsdagen 27 april 2017

Uppdateras i augusti

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

A

18

tisdagen 2 maj 2017

     120 min*

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

B

18

torsdagen 4 maj 2017

     120 min*

matematik

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

Uppdateras i augusti

matematik

B+C

19

onsdagen 10 maj 2017

Uppdateras i augusti

matematik

D

19

fredagen 12 maj 2017

Uppdateras i augusti

  * 5-10 min för instruktioner tillkommerLäs mer om nationella prov på skolverkets hemsida