Årsmöte

Kallelse till Vartoftaskolans föräldraförenings årsmöte 2015-11-19.

Styrelsen kallar härmed föräldrar, medlemmar, klassföräldrar och styrelse till årsmöte i Vartoftaskolans föräldraförening

TID:kl 19.00

PLATS:Slöjdsalen, Vartoftaskolan 

Stadgeenliga förhandlingar och förslag från styrelsen om upplösning av föräldraföreningen!

Intresset för föräldraföreningen och dess aktiviteter har minskat de senaste åren från både föräldrar och skola, bortsett från den populära sportlovsbowlingen för eleverna.

Gångna året betalade 19 familjer medlemsavgiften (av dryga 100 möjliga) på 100 kronor.

På grund av detta föreslår styrelsen upplösning av föreningen enligt stadgarna. Detta innebär att föreningens behållning utdelas (i lika delar) till respektive klass klasskassa.

Är du av annan åsikt? Kom till årsmötet och uttryck den!

Är du intresserad av att ta en mer aktiv roll i föräldraföreningen? Meddela oss på vartoftaforaldraforening@manke.se innan 4/11.


Vi gratulerar pristagarna i föräldraföreningens tipspromenad 25/8:

1. Fam Signe Wiberg

2. Fam Anton Johansson

3. Fam Moa Hansson

4. Fam Kasper Sagebrand

5. Fam Moa Troedsson

Priserna delas ut på skolan.