Matråd

Matrådet träffas måndag 18/1,22/2,4/4,2/5 och 23/5 kl 8.30-9.00och består av rektor, representanter från varje klass,  och kostenheten.


Matråd 2015/2016:

Matråd 160404PDF

Matråd 160222PDF

Matråd 160127PDF

Matråd 151127PDF


Minnesanteckningar från tidigare matråd:

Matråd 150511PDF

Matråd 141124PDF

Matråd 140915PDF

Matråd 140505PDF