Reggio Emilia

På förskolan Trollet arbetar vi enligt det Reggio Emilia-inspirerade förhållningssättet. Det innebär att vi anser att barnen har en inneboende kraft och ett medfött behov av att söka kunskap. Vi ska uppmuntra barnen att med fantasins hjälp bearbeta, pröva/ompröva sina upptäckter, idéer, teser och hypoteser. Det ska vara roligt att söka och tillägna sig kunskap. Vi lägger stor vikt vid den skapande processen. Alla gör inte alltid precis samma sak. Resultatet tycker vi inte är det viktigaste, utan vägen dit!