Föräldraråd

På Trollet finns ett föräldraråd som representeras av någon/några föräldrar från varje avdelning. Vi träffas ca en gång/termin, eller efter behov på Trollet. På våra träffar tar vi upp olika frågor och diskuterar. Givetvis är ALLA föräldrar välkomna på dessa träffar, inte bara representanterna.

*********              

Vill du som förälder vara med i föräldrarådet?
Säg till om du vill vara med.