Skolhälsovård Gustaf Dalén, Stenstorp

Eleverna är alltid välkomna till skolhälsovårdsmottagningen.
Skolhälsovården är främst av förebyggande natur men kan även innefatta en till sin form och sitt innehåll enklare sjukvård samt första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande i skolan.
Hälsokontrollerna omfattar i första hand elever i år 1, 4 och 8 men dessutom ett stort antal elever från andra årskurser. År 6 undersöks ryggar och färgseende.

Under skoltid erbjuds eleverna olika vaccinationer som ges först efter målsmans medgivande.
I samband med elevernas gymnasieval ges medicinsk yrkesvägledning.
Skolsköterskan deltar i klass- och elevvårdskonferenser.

Samtliga elever vid den obligatoriska skolan är genom skolkommunens försorg försäkrade mot olycksfall under skoltid, vilket även omfattar färd till och från skolan samt friluftsdagar, exkursioner, PRAO och lägerskolor. Inträffad skada anmäls till rektorsexpeditionen. Försäkringen gäller EJ under elevernas fritid.

Tider och telefon
till skolsköterska Ann-Mari Andersson:
0515-88 63 42

Mottagningstider:
Gustaf Dalén
Måndagar och onsdagar kl. 8-15  
Tisdagar och torsdagar kl. 8-15

Stenstorpsskolan  
Tisdagar Läkarmottagning kl. 10-12.
För tidsbeställning annan tid kontakta skolsköterskan.