Textilslöjd

På högstadiet har eleverna i år 6 och år 7 textilslöjd en termin i varje årskurs, den andra terminen har de trä och metallslöjd. From år 8 får eleverna möjlighet att välja slöjdart och då arbeta mer med den slöjdarten som de har intresse för.