SO

I år är vi två so: lärare som arbetar på Stenstorpskolan, Maria och Carina. Maria kommer att undervisa i A:spår och Carina i B:spår.

År 7

Under hösten kommer vi att arbeta med ämnena samhällskunskap och geografi. vi startar upp med fokus på massmedia och internet och senare under hösten blir det fokus på kartkunskap i världen och viktiga basnäringar.

Eftersom det är valår i år så kommer vi även att bryta av med att ta upp den delen i undervisningen.

terminsplanering PDF

test: Tisdagen den 23/ 9 har vi ett test i media. sidorna 24-50 i läroboken. Läs sidorna utifrn de anteckningar ni har i skrivboken och de diskussioner vi har haft på lektionerna.


länk kort genomgång, yttrandefrihet och censurlänk till annan webbplats

radiolänk till annan webbplats

År 8

År 9