MA åk 7-9 och NO åk 8-9

Vill du få kontakt med någon av oss Ma/No lärare kan du nå oss på:
Tel: 0515 - 88 63 35
Amanda: 0739 - 53 65 56
Ann: 0702 - 28 38 78

amanda.gustafsson@falkoping.se
ann.b.johansson@edu.falkoping.se