Planering i Engelska för år 6 HT:

Gul KursPDF
Grön KursPDF
Blå KursPDF

Observera att numren på planeringen står för följd och ej för veckor.

Det finns ett bra glosträningsprogram kopplat till boken på  www4.liber.se/glosmaskin/good_stuff_a/index.html