Stenstorpsskolan

Stenstorpsskolan och Gustaf Dalénskolan är numera en F-9 skola och har fått namnet
Gustaf Dalénskolan.