Villekulla

På Villekulla möter du Anna, Annemo, Nina och Sadije under läsåret 2017-2018 som tillsammans med Chihnaz oc Hadji arbetar med barnen.Barnens ålder är 3-6 år.

Vi arbetar mångkulturellt och språket är en viktig del i det arbetet. Vi använder oss av konkret material och leker fram språket i våra teman. Barnen ska våga tro på sig själva och sina egna förmågor.

Här arbetar vi också med Kompis-böckerna för att ge barnen verktyg för framtiden.