Snickerboa

Snickerboa är en småbarnsavdelning för barn mellan 1-4 år. Just nu träffar du Camilla, Clara, Ida och Linda på avdelningen. Vissa dagar i veckan arbetar även Chihnaz här.

Barnens språkutrymme och språkutveckling har ett stort fokus där tecken, bilder, pedagogisk miljö och dokumentation, lek och närvarande vuxna tillsammans bildar en helhet.

Viktigt är att både gruppen och varje enskilt barn ska få en trygg och rolig tid för lek och lärande.