Katthult

Katthult är en avdelning med yngre barn och åldern är mellan 1-4 år. Under läsåret 2017-2018 träffar du  Anna,Emma, Eva och Malin som tillsammans med Chihnaz arbetar på avdelningen.

Barnens språkutveckling är viktig och därför arbetar vi medvetet med språket.

Lek är viktigt! Där kan barnen ge uttryck för sin fantasi och kreativitet och det skapar också en social kompetens, gruppkänsla och en trygghet som är gynnsam för barnens fortsatta utveckling.