Läroplan

Vi arbetar efter grundsärskolans samlade läroplan 2011, som innehåller tre delar:

  • Skolans värdegrund och uppdrag
  • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  • Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Vi utgår från den enskilde elevens förutsättningar och utvecklingsnivå i vårt arbete. Utifrån detta utarbetar vi en individuell utvecklingsplan - IUP, tillsammans med föräldrarna.

Länk till skolverket Läroplan för grundsärskolan
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2593 länk till annan webbplats