Ni kan räkna med oss

heter den bok med tillhörande DVD som vi gett ut i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
Boken innehåller även en DVD med filminslag från matematikarbetet i skolvardagen.

Att göra det omöjliga möjligt!

Vad matematik i träningsskolan kan innebära har personalen på Regnbågen, Falköping i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten fördjupat sig i. I ett matematiskt kommunikationsprojekt lyftes siffrorna in i undervisningen, med ett fascinerande resultat på elevnivå. Mycket handlade om förväntningar och att våga tro på att eleverna skulle klara av att lära matematik. Det didaktiska arbetet strukturerades efter fyra teman: rumsuppfattning, tidsuppfattning, taluppfattning samt mönster & kategoriseringar.

 
En väsentlig del för oss under arbetets gång var att ha elevens livsperspektiv i fokus. Vi utgick från att ta reda på vad vi såg för matematik runt varje enskild elev och därifrån arbeta med att se vilka matematiska verktyg behöver eleven ha erövrat för att nå delaktighet och kunna ta egna beslut i sin vardag.

Boken heter Ni kan räkna med oss