Verksamheten Odenbergsskolans fritidshem

Vi öppnar alla dagar 6.30 (om det inte finns någon personal på fritids till exempel vid sjukdom gå till förskolan och lämna ditt barn).

Behöver ni barnomsorg tidigare lämnar ni ert barn på förskolan som öppnar 6.20.

Fritids stänger kl 17.00 mån-tors och 16.30 fredagar.

De barn som är kvar går till förskolan.
Förskolans telefonnummer är 88 66 64 eller 88 66 65.

För att ditt barns vistelse ska bli så bra som möjligt vill vi även informera om följande.

* Vi är ute varje dag så det bör finnas kläder efter väder.

* Om du som förälder är sjuk, är det du som avgör om dit barn ska vara hemma. Är du hemma och vårdar sjukt barn eller är ledig, ska givetvis ditt barn också vara ledig.

* Vi på fritids vill att du lämnar aktuella telefonnummer så att vi kan nå dig om något inträffar med ditt barn (till exempel sjukdom eller olycksfall).

* Om ditt barn är sjukt eller extra ledig vill vi veta det innan kl 07.00 samma dag, ring 88 66 62.