Klass 6c

Klassen består av 19 härliga elever, 6 flickor och 13 pojkar. .