Kontakt 4c

Mentorer

Elin Gustafsson
elin.gustafsson@edu.falkoping.se

Elin Englin
elin.englin@falkoping.se

Klassrum 0515-88 66 67

 

Ma/No
Elin Gustafsson

Sv/So
Elin Englin

Engelska
Maria Göransson

Idrott
Martin Elmersson

Resurs
Ingalill Sand

Musik
Mårten Westin

Slöjd
Inger Fronth
David Enocksson

Bild
Anna Dahlgren Johansson

Speciallärare
Marie Hedfjärd