Rapport om framtidens skola överlämnad

Konsultbolaget PwC har nu överlämnat sin rapport med förslag om hur man anser att framtidens skola i Falköping bör organiseras. Falköpingspolitikernas mål med rapporten har varit att få konkreta förslag på hur skolans resurser kan användas effektivare och hur kvalitén ska öka.

- Under hösten ska vi nu ha en politisk diskussion om de olika förslagen i konsulternas rapport, kommenterar Ingvor Bergman (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

PwC:s rapport pekar på att skolan i Falköpings kommun i dagsläget inte är likvärdig för alla elever. Rapporten betonar också huvudmannens, det vill säga kommunens, ansvar att ge alla elever en likvärdig utbildning. Dessutom visar rapporten att många undervisningslokaler är bristfälliga vilket leder till att det inte finns förutsättningar att bedriva undervisning på ett fullgott sätt. Det handlar bland annat om brist på slöjdsalar, salar för laborationer, hemkunskap och musik. Detta påverkar elevernas kunskapsutveckling negativt, enligt PwC.

 I Falköpings kommun, precis som i många andra kommuner, saknas behöriga lärare men här förstärks sårbarheten på grund av det stora antalet skolor.

PwC föreslår i sin rapport tre olika möjligheter för att utveckla skolan i Falköpings kommun, i samtliga förslag föreslås att antalet skolor minskas.

Hör och se barn- och utbildningsnämndens ordförande, Ingvor Bergman (S), kommentera PwC:s rapport om skolan i Falköpings kommun.