Den 25 januari presenterar Barn- och utbildningsnämndens  arbetsutskott - förslag till ny skolorganisation

Arbetsutskottet i Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om förslag till ny skolorganisation tisdagen den 24 januari.

Vi kommer att publicera förslaget här på webben onsdagen den 25 januari kl 06.00.

På kvällen den 25 januari kl 19-21 är du välkommen att livechatta med politikerna om förslaget.

Länkadressen till chatten är: www.falkoping.se/skolchatt.

Vid skolchatten medverkar representanter för varje parti. Kommunalråd Karola Svensson (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Ingvor Bergman (S), 1:e vice ordförande  
Eva Dahlgren (C), 2:e vice ordförande Ed Karhs (M), Britten Thoresen (KD), Maria Jern (L), Peter Romlén (SD), Christopher Münch (SD),  Elisabeth Klang (V), Morgan Billman (M) och Dan Hovskär (KD). 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder den 31 januari och därefter går förslaget vidare till kommunstyrelsen (8 mars) och kommunfullmäktige (27 mars) för beslut.