Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-02-22

Utbildningsdagar för trivselledare i skolan

Under de gångna två veckorna har cirka 200 trivselledare utbildats i kommunen. Det är elever från årskurs 3–6 som utbildats för att genomföra planerade rastaktiviteter för övriga elever på skolan.

Under utbildningsdagen har eleverna fått lära sig cirka tio nya lekar och en trivseldans.
Ansvarig för utbildningen har varit Christine Jonsson.

Målet med insatsen med trivselprogram i Falköpings skolor är att:

● Främja ökad och mer varierad lek/aktivitet på rasterna
● Ge elever möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer
● Reducera konflikter mellan elever
● Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
● Främja ökad aktivitet i undervisningen