Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-17

Torbjörntorpsskolan läggs ner inför läsåret 2017/18

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid nämndens möte den 17 maj att avveckla och lägga ner Torbjörntorpsskolan inför läsåret 2017/2018.

Gudhemsskolan

Eleverna kommer att ha sin skolgång i Gudhemsskolan, där rektor planerar att bygga en helt ny organisation från förskoleklass till årskurs 5. Planerna är också att pedagogerna ska arbeta med tvålärarskap i klasserna F-3. Eleverna från Torbjörntorp kommer att ingå i de befintliga klasserna och elevantalet beräknas bli:

Förskoleklass: 20 elever
Årskurs 1: 25 elever
Årskurs 2: 26 elever
Årskurs 3: 23 elever

Rektor vid Gudhemsskolan Carina Milton Persson kommer under maj månad att kalla Torbjörntorpselevernas vårdnadshavare till ett föräldramöte för att informera om upplägg och inskolningsplan för eleverna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  • Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla och lägga ner Torbjörntorpsskolan inför läsåret 2017/2018
  • Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta från en åtgärdsplan som underlättar för den fristående förskolan och fritidshemmet Gottepåsen att finnas kvar i Torbjörntorp och att anpassa sina verksamheter efter den nya skolorganisationen.
  • Beslutet om den aktuella åtgärdsplanen ska fattas av barn- och utbildningsnämnden den 17 juni 2017.