Publicerad: 2017-11-13

Skolbyggnaden för åk 7–9 i Vartofta stängd ytterligare tre veckor

Fastighetsavdelningen behöver mer tid för att undersöka den byggnad som högstadiet på Vartoftaskolan vistas i. Därför kommer den byggnaden att vara avstängd i tre veckor och eleverna i åk 7–9 får sin undervisning i Stenstorpsskolan under denna period.

Bjälklagen ska friläggas i två klassrum för att kunna se eventuell sprickbildning samt för provtagning av bjälklaget. Följande gäller för eleverna på Vartoftaskolan.

Årskurs 7, 8 och 9 på Vartoftaskolan

Tisdag 14 november
Mentorsdag på Vartoftaskolan

Onsdag 15 november
Eleverna studerar hemma denna dag

Torsdag 16 november – fredag 1 december
Eleverna får skolskjuts till Stenstorp för undervisning i Stenstorpsskolan.

Årskurs F–6 på Vartoftaskolan

Eleverna i F-6 går som vanligt i Vartoftaskolan.

Eleverna från Yllestad och Åsle

Tisdag 14 november
Denna dag är eleverna från Yllestad och Åsle kvar på sina respektive skolor och får all sin undervisning där.

Från torsdag 16 november
Elever från Yllestad och Åsle får som vanligt åka till Vartoftaskolan för undervisning i vissa ämnen.
(Eleverna från Åsle och Yllestad går i Vartofta tis- och torsdagar.)

Kontaktperson

Vid eventuella frågor kontakta skolchef Karina Bronell via mejl
barn.utb@falkoping.se