Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-01-23

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Falköpings kommun genomför därför nu en kontroll av avgiften som du betalat under 2015.

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske.

Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka. Krav eller utbetalningar kommer att regleras under våren 2017.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Här kan du se några vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats om avgiftskontrollen!

_______________________________________________________________________________

Did you pay the correct fee for daycare?

It is a question of justice that everyone pays the correct fee for daycare. This is the reason why the Falköping Municipality carries through an inspection of the fee paid. In year 2017 we controll 2015. The information given to the municipality is compared to the taxed income at Skatteverket.

If the inspection shows that an incorrect fee has been paid an adjustment will be made. If the paid fee is too low a retroactive bill will be sent to be paid within 30 days. If a parent has paid too high a fee a payment will be made. Payments and demands will be adjusted during spring 2017.

 
Fee inspections are carried through with a two-year delay since the information from Skattverket is not available earlier.

Information/Questions

More information can be found on our website. There you can also find a specific e-mail address and telephone number for questions and answers.

Website

www.falkoping.se/barnomsorgsavgift länk till annan webbplats

E-mail

avgiftskontroll@falkoping.se

Telephone

0515 - 88 56 00

Open:

Mondays kl. 13-15
Thursday kl. 10-12