Åk 1-3 Mössebergsskolan

1A: Ulrika Karlsson
1B: Sofia Tholin
1C: Liselott Gillisson
2A: Maria Hermansson Fyhr
2B:Lillemor Tibblin Engdahl
2C: Maud Wäpling
3A: Daniel Gustafsson
3B: Suzanne Bosma Hällgren
3C: Sofia Nyhammer

Postadress Telefon
Mössebergsskolan Tel: 0515-88 55 12
Scheelegatan 23 Fax: 0515-71 19 15
521 31 Falköping E-post: mossebergxfalkoping.se

Lise-Lott "Lotta" Skoglund

lise-lott.skoglund@edu.falkoping.se
Elevassistent

Postadress Telefon
Mössebergsskolan Tel: 0515-88 55 07
Scheelegatan 23 Fax: 0515-71 19 15
521 31 Falköping E-post: mossebergxfalkoping.se

Liselott Gillisson

Maria Fyhr Hermansson

maria.fyhr@edu.falkoping.se

Lillemor Tibblin Engdahl

lillemor.engdahl@edu.falkoping.se

Info:


Leg. Förskollärare
Leg. Lärare 1-6

Daniel "Dano" Gustafsson

daniel.gustavsson@edu.falkoping.se
IT- och Unikum-ansvarig

Info:
Lärare 1-7 MA/NO.
Inriktning Idrott/Musik/Svenska.
Fritidsintressen: Innebandy, musik, vänner.

Suzanne Bosma Hällgren

suzanne.bosmahallgren@edu.falkoping.se
Klasslärare för 3b i Topazenhuset

Anna-Karin Lidström

anna-karin.lidstrom@edu.falkoping.se
Finns i Rubinenhuset