Om förskolan

Våra visioner

Vi är en Reggioinspirerad förskola där vi strävar efter att ge varje barn en trygg och lärorik miljö som är anpassad för barnens intresse och behov. Så att varje barn skall känna lust och trygghet för att kunna utveckla sin egen självständighet och tillit till sin förmåga.

Vi har ett tillåtande förhållningssätt som utmanar barnen till att söka egna lösningar.

Vi ser barn som viktiga personer som är kompetenta att påverka sin dag genom egna val av aktiviteter.

Vi jobbar för att ge barnen utvecklande och stimulerande miljöe, där barnen kan anpassa de skapande aktiviteter och lek efter sina egna behov och förutsättningar.

För oss på Mössebergs förskola är KVALITÉ att vi har ett gott
bemötande mot ALLA som kommer till oss och att vi ser allas lika
värde. Vi vill att både barn och föräldrar som kommer till oss
ska känna sig trygga i inspirerande och lärande miljöer med anpassat
material.

Det är viktigt för oss med pedagoger som är medvetna,
engagerade, närvarande och har god samarbetsförmåga/flexibilitet
samt läroplansmålen levande.

För oss är barnsynen betydelsefull och vi vill att barnens tankar och
idéer syns i vår verksamhet.

För att utvecklas, utmana barnen vidare, samt synliggöra vår
verksamhet, använder vi pedagogisk dokumentation och Pluttra.

Vi vill ha roligt tillsammans där alla känner empati.