Svenskmaterielen

Allteftersom barnet hamnar i den känsliga perioden för skrivning och
läsning finns ändamålsenligt materiel iordningställt på förskolan.
Alla materielen går från den konkreta upplevelsen till ett
mer abstrakt tänkande.

Hylla med lådor