Natur och omvärlden

Maria Montessori betonade ständigt vikten av att ge barnet en helhetssyn på världen.

Hon underströk att allt i naturen hängde samman och att människan skulle beskydda den naturliga världen som vi lever i, likväl som att vara en beståndsdel av den.

I de kullturella ämnena ingår; naturkunskap, zoologi, botanika, geoagrafi och historia.

Hylla Stora Paletten