Lilla Paletten

De dagliga rutinerna

Lilla Paletten arbetar med att:
-prioritera de dagliga rutinerna, för att få en trygg och harmonisk barngrupp.
-uppmuntra barnen till gemensamma lekar.
-vuxna alltid finns till hands för att stötta barnen i de vardagliga rutinsituationerna.
-träna sig i  samspel med andra barn.
-barnet vet vad som förväntas av dem och vad som kommer att hända under dagen.
    
Våra dagliga rutiner;
Lämning- Frukost- Fri lek/Styrd aktivitet- Fruktstund
- Påklädning - Utelek - Avklädning- Samling- Lunch
Tandborstning- Vila- Mellanmål - Fri lek- Hämtning