BU-förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningskontor


barn.utb@falkoping.se
www.falkoping.se/barnlänk till annan webbplats
0515-88 52 90 - Telefontid kl 8.00-15.00 (lunchstängt kl 11.45-12.30)

Besöksadress:
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
Falköping

Postadress:
521 81 Falköping

_______________________________________________________________________________

Skolchef

Karina Bronell
karina.bronell@falkoping.se
0515-88 50 05

Verksamhetschef Gymnasieskola

Torbjörn Karlsson
torbjorn.karlsson@falkoping.se
Ållebergsgymnasiet, Fredriksbergsvägen 36 

Verksamhetschef grundskola

Yvonne Hagle
yvonne.hagle@falkoping.se
0515-88 56 20

Verksamhetschef förskola

Ann Johansson
ann.johansson@falkoping.se
0515-88 56 21

Verksamhetschef Specialpedagogiskt Centrum

Margareta Högberg
margareta.hogberg@falkoping.se
0515-88 54 61
Botvidsgatan 43, Falköping

Förvaltningsekonom

Jens Sjöstrand
jens.sjostrand@falkoping.se
0515-88 52 84  

Controller

Caroline Lindgren
caroline.lindgren@falkopiing.se
0515-88 52 49

Utvecklingsstrateg

Karin Aldén
karin.alden@falkoping.se
0515-88 52 46

Kvalitetsstrateg IKT

Björn Broberg
bjorn.broberg@falkoping.se
0515-88 53 01

Nämndssekreterare

Viktoria Karlsson
viktoria.karlsson@falkoping.se
0515-88 52 91

Kommunikatör

Lena Hernö
lena.herno@falkoping.se
0515-88 52 97 

Ekonomiassistent

Monica Gregner
monica.gregner@falkoping.se
0515-88 53 50 

Utredningssekreterare

Sonja Neuman Hall
sonja.neumanhall@falkoping.se
0515-88 53 51

Barnomsorgsadministratörer

Anna-Karin Andersson
Helena Jansson
0515-88 56 00   

Vikarieförmedlare

Elisabeth Kraft
Kell-Åke Löfgren
0515-88 52 00

Projektsamordnare

Björn Stenström
bjorn.stenstrom@falkoping.se
0515-88 55 63

_______________________________________________________________________________