Nyfikenheten och Tryggheten

Smörbollen är en småbarnsavdelning och barnen är mellan ett till två och ett halvt år.

På Nyfikenheten och Tryggheten arbetar sex pedagoger. Vi arbetar för att barnen ska göra sig förtrogna med förskolevardagen och bli trygga här hos oss. Vi strävar efter att skapa en god balans mellan rutinsituationer, fri lek, planerade aktiviteter och lugn och ro. Dagarna präglas av fri lek där barnen utforskar både inne och utemiljön. I barnens fria lek erbjuder vi dem skapande aktiviteter i målarrummet, sång och musik. Vi upplever och uppmärksammar traditionerna runt våra högtider. Barnens nyfikenhet och intresse styr utvecklingen av tema arbeten.

Ring hit till förskolan så bestämmer vi en tid som passar Er/Dig och oss på Smörbollen. Då kan vi berätta och visa verksamheten på vår avdelning och förskola.

Pedagoger

Margareta Wik

Britt-Marie Alf

Linnéa Muschke

Sara Hjerp

Josefin Lindgren

Maja Högberg