Gullvivan

På avdelning Gullvivan går barn i åldrarna 2,5-4 år. Varje dag efter frukost går vi ut och leker på vår utegård. Efter utevistelsen har vi fri lek inne. Då tränas barnen i egna val, turtagning, socialt samspel, städa efter varje lek etc. Vi har samling varje dag innan lunch. Vår vardag består av skapande aktiviteter, sång, rörelse, rytmik, matematik och språk. Vi tränar barnen i att bli självständiga utifrån barnets egen nivå.

Gullvivans personal 

Helen Sandstedt

Lena Dåvik

Jenny Apel

Moa Lindström

Lollo Karlsson