Myran - Hästbackens förskola

Myran är en resursavdelning med 15 barn inskrivna och där åldrarna är 2-6 år. Några av platserna är reserverade för barn med särlskilda behov. Avdelningen har utökad personaltäthet. Vi som arbetar på avdelningen heter  Eva-Lena, Elisabeth, Ulrika,Camilla och Gun-Britt .