Fjärilen

På Fjärilen har vi för tillfället 15 barn inskrivna i åldrarna 1-3 år. Vi som arbetar på Fjärilen för närvarande är Monica, Magdalena och Emma.