Kontakt Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare grundskola

 

Camilla Bergman
0515-88 63 17
camilla.bergman@falkoping.se
Centralskolan åk 8-9
Studiegården

 

Anders Johansson
0730-54 05 91
anders.a.johansson@falkoping.se
Gustaf Dalénskolan åk 8-9
Flobyskolan åk 8-9
Kinnarpsskolan åk 8-9 

 

Thomas Huss
0515-88 62 97
thomas.huss@falkoping.se
Gudhemsskolan åk 8-9
Vartoftaskolan åk 8-9

 

Sandra Käck
0515-88 63 19
sandra.kack@edu.falkoping.se
Kyrkerörsskolan åk 8-9
och grundsärskolan