Kontakt Gymnasiesärskolan

Besöksadress:
Hjelmarsrörsgatan 2

Postadress
521 81 Falköping

Rektor
Jan Callenvik
jan.callenvik@edu.falkoping.se
0515-88 60 15
   

Studie- och yrkesvägledare Gymnasiesärskolan
Vakant
0515-88 63 18