Läs mer

I  nuläget har skolan en del elever som läser enligt  LPf-94 och har verksamhetsträningens kursplaner Gysär 2002 som styrdokument och andra som läser enligt Lpf-13 och har individuella program Gysär 2013 som styrdokument. De fem undervisningsområdena i kursplanerna Gysär 2002 innefattar:

Kommunikation och socialt samspel
Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa
Vardagsaktiviteter

I Gysär 2013 finns sex ämnesområden:

Språk och kommunikation
Estetisk verksamhet
Idrott och hälsa
Hem och konsumentkunskap
Natur och miljö
Individ och samhälle

Individuella program skall vidareutveckla de kunskaper och färdigheter eleven fått i grundsärskolan, inriktning träning. Undervisningen sker i en anpassad miljö där varje elev har möjlighet att vara aktiv och ta egna initiativ.

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, utarbetad i samråd med elev/vårdnadshavare och arbetslag. Syftet är att varje elev utifrån sina förutsättningar, behov och intressen skall ges möjlighet att utvecklas optimalt.

Undervisningen strävar även efter att förbereda eleven för ett meningsfullt vuxenliv med boende, arbete och fritid. I samarbete med studie- och yrkesvägledare får eleven möjlighet till praktik för ett arbetsliv eller daglig verksamhet. Praktiken är individuell och anpassad efter behov som eleven har, gällande tid och innehåll.