Årskurs 1

Veckobrev v. 41-42

Hej föräldrar!
Den här veckan har vi i svenskan jobbat med bokstaven Nn. Under svenskan har dessutom jobbat med ordbilder samt en/ett. Vi har lyssnat efter hur många ljud det är i ord. Vi har gjort nyckelpigor samt skrivit en faktatext om nyckelpigan. Under SO-lektionerna har vi pratat om
fordonet buss, detta för att förbereda barnen på bussutrymningen som kommer äga rum imorgon (fredag).

I matten har vi tränat på likhetstecknets betydelse exempelvis 3+__=5 (tre plus något är lika med 5). Vi tänker oss likhetstecknet som en våg, där det alltid ska väga jämnt på bägge sidor. Vi har pratat om talet 5. Eleverna kommer dessutom träna sig i att berätta räkneberättelser för klassen, som anknyter till de bilder som de ser. Exempelvis: 4 hundar leker i rastgården. En av hundarna springer iväg. Hur många hundar är kvar? Detta är något som vi kommer att jobba vidare med och målet med detta är att barnen ska kunna berätta egna räkneberättelser, där de säger två påståenden och avslutar med en fråga.

Gymnastiken fortsätter inomhus.

Idag (torsdag) hade vi gruppfotografering.

Trevlig helg!
/Lärarna i 1:an
 

Information

Vecka 42

måndag:

tisdag:

onsdag: idrott inomhus

torsdag:

fredag: läsläxa

Bifogade dokument

 

Kontaktuppgifter 1A

Under arbetstid nås vi på telefonnummer: 0515-88 63 61

Ni kan också nå oss via mail:

Hanna-Ida.Sjoholm@edu.falkoping.se

Cecilia.Friberg@edu.falkoping.se

Under arbetstid nås jag på telefonnummer 0515-886361.
Det är också lätt att nå mig via mail:
Frågor angående idrott, kontakta Bengt: bengt.gustavsson@edu.falkoping.se

Kontaktuppgifter 1B

Under arbetstid nås vi på telefonnummer: 0515-88 63 61

Ni kan också nå oss via mail:

Josefin.Lundell@edu.falkoping.se

sara.bjaaland@falkoping.se

Under arbetstid nås jag på telefonnummer 0515-886361.
Det är också lätt att nå mig via mail:
Frågor angående idrott, kontakta Bengt: bengt.gustavsson@edu.falkoping.se