Verksamhet

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar:
Avdelning Båten - vänder sig till förskoleklass och årskurs 1.
Avdelning Borgen - vänder sig till årskurs 2-6.

Utomhusverksamhet

Vår utemiljö inbjuder till mycket utelek. Vi har en stor borg av trä som är väldigt populär. Skolgården består till stor del av naturtomt. Här finns kullar, gräs, buskar och träd. Vi följer årstiderna och på vintern åker vi pulka, skidor och om vädret tillåter har vi också en is där vi kan åka skridskor. Övriga årstider spelas det fotboll, bandy och basket. Vi har en lekstuga, gungor och en klätterställning. Givetvis finns även lekmaterial såsom cyklar och uteleksaker att tillgå. Vi har en grillplats där vi kan korv och hamburgare. På sommaren utnyttjar vi det närbelägna utomhusbadet.

Inomhusverksamhet

Vi har en kreativ innemiljö med tillgång till bildsal, myshörnor, gymnastiksal med mera. Barnen har oftast även möjlighet att välja fri lek. Den fria leken är viktig för barnens utveckling. I den fria leken får barnen lära sig att leka utan vuxen ledning. De formar egna regler och normer utifrån vad de själva har upplevt. Vi arbetar även med en veckovis tersminsplanering. Barnen erbjuds varje vecka en särskild aktivitet som det är frivilligt att delta i.

Läsåret 2017/2018 lägger fritidshemmet fokus på lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Målet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för vad som påverkar deras eget välmående, samt ge dem möjlighet att ta hänsyn till personliga behov mellan aktivitet och vila.