Q

Vad är Q?


Q står för engelskans Quality, som betyder kvalitet, och är ett kvalitetsarbete för förskolor och fritidshem.

Varför jobbar vi med Q?


Falköpings kommun har beslutat att alla förskolor och fritidshem inom kommunene skall arbeta med Q för att kvalitetssäkra verksamheterna.

En fritidsgrupp förändras ständigt pga.  sammansättningen på barngruppen,  hur mycket personal man har och yttre förutsättningar. Vi tror att detta är en bra metod för oss att utveckla vår verksamhet och hoppas att det kommer att ge ett positivt resultat för oss alla.

Vad är aktionsforskning?


Aktionsfoskning innebär att vi personal tittar på den egna verksamheten och utifrån den formulerar en frågeställning. Sedan planerar och utför vi aktioner för att förbättra verksamheten. Vi använder oss av olika verktyg för att följa processens gång och reflektera över va<d som händer. Vi kopplar ihop det vi ser med teorier och aktuell forskning.

Aktioner innebär att man utför en handling som förändrar något i verksamheten. Det kan vara att möblera om, tillföra material, förändra rutiner eller att personalen förändrar förhållningssätt.

De olika vektygen vi använder kan vara loggbok, observationer, intervjuer, enkäter, dokumentation och pedagogiska diskussioner.

Vårt Q arbete


I år arbetar vi med arbetsmiljön både för barnen och personalen. Vi tittar på lokalerna, strukturen, våra regler och värdegrunds frågor.