Föräldrainformation Gustaf Daléns fritidshem

Samarbete föräldrar och personal

För att barnen ska ha det så bra som möjligt på fritidshemmet är ett gott samarbete mellan föräldrar och personal nödvändigt. Det är viktigt att man delger varandra de kunskaper och erfarenheter som man har om barnet.

Vi vill att Du som förälder/vårdnadshavare ska känna Dig välkommen och gärna ta aktiv del av verksamheten.

Prata med personalen om Du tror att Ditt barn inte har det bra eller om Du funderar över annat som rör fritidshemmet. Vi som arbetar med barn uppskattar det.

Alla som arbetar inom barnomsorgen har tystnadsplikt.

Barnomsorgsärenden

All administration gällande barnomsorgsärenden sker centralt via barnomsorgskontoret
(0515-88 56 00) i Falköpings kommun. Där kan du bland annat få hjälp med ansökan, placeringar, fakturor, uppsägningar mm.

Vid schemaärenden etc. så hänvisar vi till ett program på nätet som heter Webbo www.falkoping.se/e-sevicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oftast finns ingen kö och barnet kan börja så fort det är inskrivet.
Uppsägningstiden är två månader.

Frånvaro

Vid frånvaro som inte finns angivet i schema, t.ex. sjukdom, semester eller annan ledighet vänligen meddela personalen via telefon eller mail så fort som möjligt.