Läxor

Vecka 5

 

Torsdag 2/2 : Friluftsdag

 

 

Fredag 3/2: No prov

Häftena om hälsa och matens kemiPDF

Vecka 6

Måndag 6/2: Matematikprov

Kapitel 3 och 4 - Decimaltal och Vikt och Volym,
Sidorna 69 - 127